STANICE MLADÝCH TECHNIKŮ,

3. PIONÝRSKÁ SKUPINA

Více než 55 let se staráme o aktivní naplnění volného času dětí.

Jsme součástí Jihomoravské krajské organizace Pionýra.

Naší hlavní činností během roku jsou pravidelné víkendové výlety. V průběhu letních prázdnin jezdíme na stanový tábor na naší vlastní táborovou základnu do Milíčova na Vysočině.

Všichni naši vedoucí a instruktoři mají pro práci s dětmi zkoušky akreditované Ministerstvem školství. Většina z vedoucích a instruktorů také prošla naším oddílem od dětství až do dospělosti, což samo o sobě je zkušenost, kterou všichni chceme předávat dál.

Nejsme uzavřená skupina. Na víkendovky i na letní tábor bereme všechny, kdo se včas přihlásí. Registrovaní členové mají v případě plné kapacity přednost.

AKTUÁLNĚ

Zimní víkendovka :: Heraltice :: 4.2. - 6.2. 2022

První únorový víkend pojedeme do Heraltic (okr. Třebíč), kde nás kromě běžného programu čeká i vyzkoušení si nových dovedností z oblasti šití a elektřiny. Využíváme pololetních prázdnin a pojedeme už ráno.

Propozice v záložce Víkendovky.

Přihlašovací formulář

Registrace členů na rok 2022

Na letošní rok byl roční registrační poplatek stanoven na 400 Kč za osobu. Tato částka se skládá z několika složek - 250 Kč odvádíme za každého člena Pionýru / Krajské organizaci pionýra (KOP), dále posíláme částku za celou skupinu - při rozpočítání to je cca 30 Kč / osoba. Zbývající částka 120 Kč je příspěvek přímo pro naši skupinu.


K čemu tyto příspěvky slouží?

Skupině slouží k bezprostřednímu zajištění činnosti - jako příspěvek na akce, provozní náklady, nákup vybavení. Skupina je může spořit, slučovat s dalšími získanými penězi k navýšení dotačních prostředků.

Mimo jiné na základě počtu registrovaných členů jsou přidělovány dotace jednotlivým skupinám. Větší množství registrovaných dětí umožňuje větší možnosti v čerpání financí z Pionýra, kraje, MŠMT a dalších dotačních titulů, které mají tato čísla jako jedno z hodnotících kritérií.


Odvody pro Pionýr či KOP slouží k tvorbě účelových fondů, spolufinancování projektů, hrazení mezd, vytváření dlouhodobých rezerv.


Registrovaní členové mají přednost při přihlašování na tábor, víkendové a jiné akce (za předpokladu dodržení termínu přihlašování).


Pokud máte zájem o registraci Vašeho dítěte, vyplňte prosím tento formulář https://forms.gle/2i84nKREBCcoZ5WU6 do neděle 9.1.2022.


Registrační příspěvek je pak splatný v úterý 18.1.2022 na účet skupiny 2000789602/2010. Jako variabilní symbol uveďte část rodného čísla dítěte před lomítkem.


Kalendář akcí ::

Podporují nás ::